... zhmotnění virtuality na dosah

Tiskové materiály

PLA - (Poly Lactic Acid)

PLA je univerzálním tiskovým materiálem, vhodným i pro tisk velkých objektů. Jeho největší předností je velmi malý  sklon ke kroucení a smršťování výtisku, daný minimálním rozpínáním při tavení. I při nižších teplotách je výtisk pevný a jednotlivé vrstvy kvalitně spojené. Po tisku lze i tento materiál opracovávat běžnými postupy prakticky bez omezení, materiál lze i dobře vrtat či lakovat. Nevýhodou je menší telotní odolnot výrobku - cca do 60 s.C, při vyšších teplotách začíná měknout.
PLA je v dostupný materiál v celé řadě barevných variant (běžné barvy, čiré či poloprůhledné, perleťové, svítící, měnící barvu s teplotou).
Jedná se o jedinou umělou hmotu používanou pro 3D tisk, která je plně biologicky odbouratelná (kompostovatelná) neboť se vyrábí z  kukuřičného škrobu a nikoliv z fosilních zdrojů.
Aplikační teplota 160-190 st. C dle typu a výrobce.
ABS - (Acrynitril Butadien Styrol)

ABS je jedním ze základních materiálů, používaných v 3D tiskárnách. Jeho velkou výhodou je nejnižší závislost na přesném nastavení tiskové hlavy, odolnost výtisků a přijatelný sklon ke kroucení. Přesto tento materiál nelze doporučit pro běžný tisk velkých objektů, s ohledem na velké smrštění při ochlazování naneseného plastu a vnitřním pnutím můžou větší díly praskat. 
ABS je specifický vysokou odolností vůči mechanickému poškozeni, je tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, zdravotně nezávadný, odolný vůči kyselinám, louhům, uhlovodíkům, olejům, tukům.
Aplikační teplota 220-260 st. dle typu, barevného odstínu a výrobce.

PET - (polyetyléntereftalát),

PET (také známý jako polyetyléntereftalát), v původním stavu, je bezbarvý a křišťálově čistý materiál. PET je poměrně tuhý a velmi lehký materiál, který je velmi silný a odolný proti nárazům.

Výtisky jsou velmi pevné, houževnaté, materiál je odolný většině chemických látek, zdravotně nezávadný. Při tisku vytváří zajímavou průsvitnou strukturu v závislosti na nastavení tisku a teplotě.
Aplikační teplota 200 - 230 st. C.

DŘEVO
Novým tiskovým nateriálem je plast plněný jemným dřevěným prachem. Filamentem se tiskne jednoduše, podobně jako PLA. Při tisku voní po dřevu. Výtisk má vzhled, strukturu i vůni dřevěného výrobku.
Materiál při tisku je stabilní i pro větší výtisky, aplikační teplota je 175 - 250. Na teplotě závisí výsledný odsín. Hotový výrobek lze s úspěchem brousit.
 (zdroj: www.3Draty.cz) 
Laybrick  "umělý kámen"
Obsahuje přírodní minerální plniva (velmi jemně namletá křída) a neškodné ko-polyestery plastu (obdoba PLA).
Vhodný pro větší a vyšší objekty - pro skoro nulové zborcení. Je vhodný pro architektonické modely. Matný povrch. Nepropouští vodu. Objekty lze barvit, vrtat.
(zdroj www.3Draty.cz) 


 
XT - CF 20 - Carbon
Speciální tisková struna pro 3D tiskárny. Jedná se o copolyester (podobný PET) s obsahem 20% karbonových vláken.
Tiskové zpracování není odlišné od běžných jiných plastů. Výtisky se ale vyznačují extrémní pevností a houževnatostí. (modul pružnosti 2x vyšší než u PLA). Použitelné všude tam kde je potřeba velká pevnost vytištěného dílu (modely, nosné díly, apod). 
Mosaz a měď
Zde samozřejmě nejde o tisk tímto materiálem, ale jedná se o tiskovou strunu PLA s vysokým podílem kovových částic (bronzových, měděných). Tato tisková struna s podílem kovu umožní úžasné tisky předmětů které po zabroušení a zaleštění dostanou věrný vzhled kovového odlitku.
Aplikační teplota je 190-230 st.


 
Podpůrné matariály (PVA, HIPS)
Jedná se materiály používané v tiskárnách se dvěma tiskovými hlavami pro tisk podůrných konstrukcí složitějších modelů, nebo tam kde není možno tisknout podpory ze základního materiálu (složité díly, sošky, busty). Jedná se o hmoty, které jsou jednoduše rozpustitelné v látce, která ale nenaruší zlastní model základního materiál modelu (ABS, PLA...). PVA je rozpustný ve vodě, HIPS v limonenu.  

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one